Ereleden - De Edelzanger Veghel-Erp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ereleden

Algemeen

Wie en wat zijn Ereleden en Leden van Verdienste:
Een Erelid heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging alsmede buiten de vereniging voor de Vogelsport.
Een lid van Verdienste heeft zich binnen de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Toekenning van Erelid of Lid van verdienste vindt plaats op voordracht van het bestuur aan de Algemene Leden Vergadering welke de benoeming bekrachtigd.
De benoeming, voor de vereniging, vind plaats voor het leven.
Door de benoeming vervalt de verplichting tot betaling van contribute aan de Vereniging en de NBvV. Deze verplichting wordt overgenomen door de vereniging.

Wij hebben de volgende Ereleden:

De heer J. Heesakkers
Tiny van Uden

Wij hebben de volgende Leden van Verdienste:

Henk Dekkers
Mais Richters
De heer A. Bullens

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu