Materiaalcommissie - De Edelzanger Veghel-Erp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Materiaalcommissie

Algemeen

De materiaalcommissie verzorgt de uitleen van TT kooien aan de leden tevens de uitleen van stellingen, keurtafels e.d. aan collega verenigingen daarnaast, een heel belangrijk onderdeel, het onderhoud aan genoemde spullen.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

De hr. M. Richters
De hr. H. Deckers
De hr. A. v.d. Elsen
De hr. J. v. Lieshout
De hr. H. Martens
De hr. T. Smits
De hr. A. van Stiphout

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu